1. Bạn đã biết fanpage chính thức của VnEcon chưa? Xem ngay!
 2. Điều gì khiến chúng tôi trở nên hữu ích và khác biệt? Tìm hiểu về VnEcon ngay!
 3. Hãy giúp chúng tôi sáng tác một slogan nào cho VnEcon Gửi ý tưởng của bạn
 4. Fanpage dành cho các bạn quan tâm đến marketing. Truy cập ngay Fusion

• Chỉ cách tính tốc độ tăng trưởng bình quân

11 Thg 3 2010 | hoanglongnasha97 | Kinh tế học đại cương

Lượt xem: 46.774, Trả lời: 6

 1. hoanglongnasha97

  hoanglongnasha97 Gà kinh tế Econ tích cực

  Bài viết:
  1
  Nhận thích:
  0
 2. namkinhte

  namkinhte Econ cấp 2/10 Econ tích cực

  Bài viết:
  43
  Nhận thích:
  21
  Nghề nghiệp:
  Sinh Vien
  Họ tên:
  Nguyen Hoai Nam
  Phản hồi: • Chỉ cách tính tốc độ tăng trưởng bình quân

  ví dụ năm 2006 giá trị là : A, năm 2007 là : B, tốc đọ tăng trưởng tính như sau
  (B-A)/A*100%. là ra tốc độ tăng trưởng
  Đo lường tăng trưởng kinh tế

  Để đo lường tăng trưởng kinh tế có thể dùng mức tăng trưởng tuyệt đối, tốc độ tăng trưởng kinh tế hoặc tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong một giai đoạn.
  Mức tăng trưởng tuyệt đối là mức chênh lệch quy mô kinh tế giữa hai kỳ cần so sánh.
  Tốc độ tăng trưởng kinh tế được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa quy mô kinh tế kỳ hiện tại so với quy mô kinh tế kỳ trước chia cho quy mô kinh tế kỳ trước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế được thể hiện bằng đơn vị %.
  Biểu diễn bằng toán học, sẽ có công thức:
  y = dY/Y × 100(%), trong đó Y là qui mô của nền kinh tế, và y là tốc độ tăng trưởng. Nếu quy mô kinh tế được đo bằng GDP (hay GNP) danh nghĩa, thì sẽ có tốc độ tăng trưởng GDP (hoặc GNP) danh nghĩa. Còn nếu quy mô kinh tế được đo bằng GDP (hay GNP) thực tế, thì sẽ có tốc độ tăng trưởng GDP (hay GNP) thực tế. Thông thường, tăng trưởng kinh tế dùng chỉ tiêu thực tế hơn là các chỉ tiêu danh nghĩa. Bạn có thể xem chi tiết tại : http://adf.ly/1SjF. Ví dụ năm 2006 tăng so với năm 2005 là t1 %, 07 so với 06 là t2 %, 08 so với 07 t3 %, 09 so với 08 là t4 %.
  T trung bình = Căn bậc 4 của( t1*t2*t3*t4)= bạn tự làm nhé
  Chỉnh sửa cuối: 11 Thg 3 2010
  hptang thích bài này.
 3. sweetcandydvt

  sweetcandydvt Gà kinh tế Econ tích cực

  Bài viết:
  4
  Nhận thích:
  0
  Phản hồi: • Các cách tính tốc độ tăng trưởng bình quân (dịch)

  Làm trên Excel:Ở ô A1:A5 nhập các số: 100, 105,110, 115, 120Ở ô A7 đánh công thức: {=AVERAGE((A2:A5-A1:A4)/A1:A4)} (nên dùng công thức này)Ở ô A8 đánh công thức: {=GEOMEAN(A2:A5/A1:A4)-1} và ở ô A9 nhập công thức: =(A5/A1)^(1/4)-1Công thức ở ô A9 là công thức tính tốc độ tăng trưởng phức hợp đơn giản nhất (4 là số năm tính tốc độ tăng trưởng).Ở ô B2 nhập công thức: =A1*(1+A7)ô B3 nhập: = B2*(1+A$7$)Ở ô B4 nhập: = B3*(1+A$7$) vàỞ ô B5 nhập: =B4*(1+A$7$).Ở ô C5 nhập: =A5-B5.Nếu sử dụng công thức tính tốc độ tăng trưởng bình quân ở ô A7 ở các ô B thì B5 không bằng A5; nếu chọn công thức tính ở ô A8 thì B5=A5; và chọn công thức ở ô A9 thì B5 cũng =A5.Kết luận: công thức ở ô A8 và A9 chính xác hơn công thức ở ô A7.Tóm lại:Theo số liệu ở trên ta có thể tính tốc độ tăng trưởng bình quân:TTBQ = ((105/100-1)+(110/105-1)+(115/110-1)+(120/115-1))/4 = 4.66% (1)TTBQ = ((105-100)/100+(110-105)/105+(115-110)/110+(120-115)/115)/4 = 4.66% (2)TTBQ = (120/100)^(1/4) - 1= 4.66% (3)Có thể dùng một trong ba công thức trên để tính tốc độ tăng trưởng bình quân. Nên dùng công thức (1) và (2).
 4. sweetcandydvt

  sweetcandydvt Gà kinh tế Econ tích cực

  Bài viết:
  4
  Nhận thích:
  0
  Phản hồi: các công thức tính tốc độ tăng trưởng bình quân (dịch)

  Bàn về công thức (3) tính TTBQ:Công thức (3) chỉ đưa ra kết quả trùng với công thức (1) và (2) trong trường hợp số liệu tăng dần. Ngoài ra, trường hợp số liệu ở trong căn bị âm trong trường hợp căn bậc chẵn thì không tính được.Kết luận: Nên dùng công thức (1) và (2). ( có thể thử bằng thực nghiệm).
 5. 531990

  531990 Econ cấp 2/10 Econ tích cực

  Bài viết:
  27
  Nhận thích:
  2
  Phản hồi: các công thức tính tốc độ tăng trưởng bình quân (dịch)

  TỐc độ tăng trưởng qua các năm được tính bằng công thức:
  V(%)= (GDPn hoặc GDPr kỳ nghiên cứu)/GDP của kỳ gốc (Kỳ so sánh) *100% - 100 (Giả thiết phải cho năm nào là năm gốc)
  sau khi tính hết tốc độ qua các năm thì bạn lấy bình quân là okey!!. Chúc bạn học tốt
 6. sweetcandydvt

  sweetcandydvt Gà kinh tế Econ tích cực

  Bài viết:
  4
  Nhận thích:
  0
  Phản hồi: các công thức tính tốc độ tăng trưởng bình quân (dịch)

  Để tính tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn thì bạn cần phải áp dụng công thức tính tốc độ tăng trưởng liên hoàn (lấy kỳ nghiên cứu/ kỳ liền trước -1) thì mới phải (không phải tính tốc độ tăng trưởng kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc). Ví dụ tính tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2000-2005:

  TĐTT2000=SL 2001/SL2000 -1 (1) (SL: số liệu )
  TĐTT2001 = SL 2002/SL 2001 -1 (2)
  TĐTT2002 = SL 2003/ SL 2002 - 1 (3)
  TĐTT2003 = SL 2004/ SL 2003 -1 (4)
  TĐTT2004 = SL 2005/ SL 2004 -1 (5)
  TĐTTBQ 5 năm = ((1) +(2) +(3) +(4) +(5) )/5
 7. xathux5z2

  xathux5z2 Gà kinh tế Econ tích cực

  Bài viết:
  1
  Nhận thích:
  0
  Phản hồi: • Chỉ cách tính tốc độ tăng trưởng bình quân

  may bac giup em vơi, em bắt phải tính tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 2010 đến năm 2012:
  Các số liệu kinh tế như sau:
  năm 2010 = 5.615.555.000 đồng
  năm 2011 = 10.702.516.278 đồng.
  năm 2012 = 12.924.463.952 đồng.
  Tốc độ tăng trưởng tính theo %

  --- Update ---

  may bac giup em vơi, em bắt phải tính tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 2010 đến năm 2012:
  Các số liệu kinh tế như sau:
  năm 2010 = 5.615.555.000 đồng
  năm 2011 = 10.702.516.278 đồng.
  năm 2012 = 12.924.463.952 đồng.
  Tốc độ tăng trưởng tính theo %
ĐƯỢC CHỌN LỌC
Đang tải...