1. Điều gì khiến chúng tôi trở nên hữu ích và khác biệt?
  Tìm hiểu về VnEcon!
 2. Hãy giúp chúng tôi sáng tác một slogan nào cho VnEcon
  Gửi ý tưởng của bạn
 3. Bấm Thích để bày tỏ sự quan tâm của bạn với nội dung được chia sẻ bởi VnEcon

bài tập tính thuế ttđb

14 Thg 4 2011 | lankute123 | Chính sách và pháp luật

Lượt xem: 3.283, Trả lời: 1

 1. lankute123

  lankute123 Econ cấp 1/10 Econ tích cực

  Bài viết:
  9
  Nhận thích:
  0
  em có bài tập thuế này cần mọi người chỉ giúp:
  tại doanh nghiệp x trong kỳ tính thuế có các nghiệp vụ sau:
  1) nhập khẩu 1 TSCD, giá CIF là 620 triệu đồng, tscd này được miễn thuế nhập khẩu, thuế gtgt là 5%
  2) nhập khẩu 20000kg vật liệu chính với giá CIF là 25000 đ/ kg để sản xuất sản phẩm A, thuế nhập khẩu 65%, thuế TTĐB là 40%, thuế gtgt 10%.
  3)mua nguyên vật liệu phụ trong nước để sản xuất cả sản phẩm A và sản phẩm B với giá mua đã có thuế gtgt 10% là 729 triệu đồng, tỷ lệ nguyên vật liệu phụ để sản xuất sản phẩm B là 60%.
  4) mua nguyên vật liẹu chính từ doanh nghiệp chế xuất để sản xuất sản phẩm B với giá 500 triệu đồng, thuế nhập khẩu 20%
  5) từ những nguyên vật liệu trên, doanh nghiệp đã sản xuất được 280000 sản phẩm A thuộc đối tượng chịu thuế gtgt 10%, thuế tiêu thụ đặc biệt 30%, 440000 sản phẩm B thuộc đối tượng chịu thuế gtgt 10%
  6) bán cho doanh nghiệp chế xuất 70000 sản phẩm A với giá 150000/ sp, 220000 sản phẩm B với giá 35000/sp
  7) xuất bán ra nước ngoài 35000 sản phẩm A theo giá CIF là 135000/sp, I&F là 3000/sp và 55000 sản phẩm B theo giá FOB là 34000/sp
  8) bán cho các công ty thương mại trong nước 35000 sản phẩm A với giá chưa thuế gtgt 97500/sp
  yêu cầu: xác định các khoản thuế mà doanh nghiệp phải nộp trong kỳ biết thuế suất thuế xuất khẩu của sản phẩm A và B lần lượt là 5% và 6%.
 2. htlovedt

  htlovedt Econ cấp 2/10 Econ tích cực

  Bài viết:
  43
  Nhận thích:
  3
  Phản hồi: bài tập tính thuế ttđb

  1) thuế nk = 0
  Vat đầu vào= 620.000.000*5%=31.000.000
  2) thuế nk của vl A=20.000*25.000*65%= 325.000.000
  thuế ttdb của A= (500.000.000+325.000.000)*40%= 330.000.000
  VAT của A = (500.000.000+325.000.000+330.000.000)%10%=115.500.000
  3) VAT đầu vào =729/1,1)*10%=66.300.000
  trong đó VAT của B= 663.000.000*60%*10%=39.780.000
  VAT của A= 26.530.000
  4) thuế NK của B= 500.000.000*20%=100.000.000
  vat của B = 600.000.000 *10%=60.000.000
  6) thuế xk A =70.000*150.000*5%=525.000.000
  thuế ttdb được khấu trừ = 70.000*330/280.000=82.5
  thuế xk của B = 220.000*35.000*6%=462.000.000
  7) thuế xk A= 35.000*132.000*5%=231.000.000
  ttdb khấu trừ cho A= 35.000*330.000/280.000=41,25
  thuế xk của B= 55.000*43.000*6%=112.200.000
  8) thuế Vat = 35.000*97.500*10%=341.250.000
  thuế ttdb đươc khấu trừ = 41.25
Đang tải...