80 VCD Dạy Tiếng Anh Qua Truyền Hình [English For You]

Thảo luận trong 'Học Tiếng Anh & Ngoại ngữ' bắt đầu bởi NguyenMauTam, 15 Thg 10 2008.

Lượt xem: 5.984, Trả lời: 14

 1. NguyenMauTam

  NguyenMauTam Người sáng lập Thành viên BQT CEO VnEcon

  Bộ tài liệu cực kì đầy đủ bao gồm 80VCD (định dạng file: AVI) dành cho đối tượng từ chưa biết tí gì về tiếng Anh (low level) đến trình độ trung cấp (intermediate). Đây là các chương trình dạy tiếng Anh trên truyền hình của hệ thống giáo dục Mỹ được trình bày rất khoa học, mỗi bài học có thời lượng 1 giờ đồng hồ, các chủ đề rất đa dạng từ các kiến thức ngữ pháp cơ bản đến các tình huống giao tiếp…
  bao gồm 3 cấp độ:
  Low level (30CD),
  Elementary(30CD),
  Intermediate (20CD).

  EFU - ENGLISH FOR BEGINNER LEVELS - 30 CD
  Teacher: Molly STONE
  Lesson 01 - Nice to meet you!
  Lesson 02 - How are you?
  Lesson 03 - What does she look like?
  Lesson 04 - Where are you from?
  Lesson 05 - Do you speak English?
  Lesson 06 - My family.
  Lesson 07 - These are my relatives.
  Lesson 08 - What do you do?
  Lesson 09 - Where do you work?
  Lesson 10 - What time is it?
  Lesson 11 - What day is it?
  Lesson 12 - How is the weather?
  Lesson 13 - What are you wearing?
  Lesson 14 - The Body
  Lesson 15 - Whats the matter?
  Lesson 16 - Home sweet home
  Lesson 17 - Tell me about your furniture
  Lesson 18 - Im hungry!
  Lesson 19 - What sports can you play?
  Lesson 20 - What did you do yesterday?
  Lesson 21 - What are you going to do?
  Lesson 22 - Would you like to go...?
  Lesson 23 - My Vacation
  Lesson 24 - How do you travel?
  Lesson 25 - How do you get there?
  Lesson 26 - Ask me a question
  Lesson 27 - I dont know
  Lesson 28 - Review I (Lessons 1 to 9)
  Lesson 29 - Review II (Lessons 10 to 1[​IMG]
  Lesson 30 - Review III (Lessons 19 to 27)

  EFU - ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS - 30 CD
  Teacher: Nicole JONES
  Lesson 01 - Welcome
  Lesson 02 - Special days
  Lesson 03 - Entertaining
  Lesson 04 - At school
  Lesson 05 - Location
  Lesson 06 - Shopping
  Lesson 07 - Did you buy this for me?
  Lesson 08 - Activities
  Lesson 09 - Listen to the music
  Lesson 10 - Whats for dinner?
  Lesson 11 - He is taller than I am
  Lesson 12 - What is the tallest mountain?
  Lesson 13 - At home
  Lesson 14 - At the station
  Lesson 15 - Do this
  Lesson 16 - Past experiences
  Lesson 17 - Future life
  Lesson 18 - I wish upon a star
  Lesson 19 - World knowledge
  Lesson 20 - Getting around
  Lesson 21 - Social Groups
  Lesson 22 - Dining out
  Lesson 23 - What are your job skills?
  Lesson 24 - Talking on the phone
  Lesson 25 - The Art
  Lesson 26 - Transportation
  Lesson 27 - Celebrations
  Lesson 28 - Review I (Lessons 1 to 9)
  Lesson 29 - Review II (Lessons 10 to 1[​IMG]
  Lesson 30 - Review III (Lessons 19 to 27)

  EFU - ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS - 20 CD
  Teacher: Christopher OCONNELL
  Lesson 01 - Horror Films
  Lesson 02 - Rock N Roll
  Lesson 03 - Space
  Lesson 04 - On the farm
  Lesson 05 - At the hospital
  Lesson 06 - At the circus
  Lesson 07 - At the beach
  Lesson 08 - Crime doesn t pay
  Lesson 09 - At the a musement park
  Lesson 10 - At the grocey store
  Lesson 11 - At the playground
  Lesson 12 - Under the weather
  Lesson 13 - At the hotel
  Lesson 14 - Fairy Tales & Legends
  Lesson 15 - Christmas time
  Lesson 16 - In the workshop
  Lesson 17 - At the camp
  Lesson 18 - At the doctors
  Lesson 19 - Review 1 Lessons
  Lesson 20 - Review 2 Lessons


  Bộ giáo trình này rất cơ bản cho những người có trình độ tiếng Anh trung bình :X
  Tất cả các VCD giờ được nén lại trong đúng 5DVD cho tất cả ,vô cùng tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng trên máy tính cá nhân!!. Chất lượng hình ảnh giữ nguyên.
  :
 2. NguyenMauTam

  NguyenMauTam Người sáng lập Thành viên BQT CEO VnEcon

  Download
  CD1
  http://adrive.com/public/7683cfa3c1693c26697f40913...c817062307a85ff1b489f8d54.html
  http://adrive.com/public/a97955e21f56632679aad8ef0...8b8825a87d252077d40a9d1b7.html
  http://adrive.com/public/a62a51fa8b1c1d22e487ea41d...df9bfe63b6ec53c76ff0b47d1.html

  CD 2

  http://adrive.com/public/04aefcfcbfe7e700e55ed29e1...9a488bb7bace1f09e9a7e64d1.html
  http://adrive.com/public/80a4924af1b8ba6b36d909e31...ec6e73f091f566ee4435e68f5.html
  http://adrive.com/public/ebbd61641171c76afd98818dc...0465086b874cc2a721b38c5ce.html

  CD 3
  http://adrive.com/public/26d6700bd91f5ad8309d52cfa...7b33d6305a1f00222f444a071.html
  http://adrive.com/public/93a8989375f345a245cf533b1...592eb5365983ad93446d22ecd.html
  http://adrive.com/public/ab7903766c2622a3fe0fafa1e...414170eca193f5d01b963c2e9.html

  CD 4
  http://adrive.com/public/f22b5ea63103d88b7de28a43f...4d3ba0752e6e6031c343c102e.html
  http://adrive.com/public/26722b278a28b52abe6131562...24b299bf8d954f6a8c17259d7.html
  CD 5
  http://adrive.com/public/d4b4b1e0bb551f2f2ba9a0fd4...55695b698305afe8464178d6e.html
  http://adrive.com/public/bbad1ca0ebc9d81a09742e897...003e0c5323c41a1917e26f41d.html

  CD 6
  http://adrive.com/public/883a126a7969da26846b2cfe1...60bd9834a9765df44fef27d8e.html
  http://adrive.com/public/eff4aa68a82eeff3248d70cbe...5e5ce868004b9260aba99ca21.html
  CD 7
  http://adrive.com/public/dc9a44d45d5facd5e9cc9cfd1...91c54c89bafd92c4a64f572b0.html
  http://adrive.com/public/358043dc3f8e934b84754e462...b201112e57667158e77aedbba.html
  http://adrive.com/public/6914336e270230d30e78a8eed...b18f42dc6a8fb1dbbc7656a86.html
  CD 8
  http://adrive.com/public/0d4552bb2d1ceeb9454ceb286...60be25c84bd71bbb6228c3b4d.html
  http://adrive.com/public/ae980ca51074015ef4310004f...1ab0a88c012f56948efa75f1d.html
  http://adrive.com/public/4167284f167505bc58ae9c467...ea1305d05a1c40a9616430e3c.html
  CD 9
  http://adrive.com/public/49881b5163855ec663dca68c7...d442549d928adbfdf59f35f94.html
  http://adrive.com/public/cf9b943c3550c4dafc441fecc...e76307b4b6ec6bab2219fda90.html
  http://adrive.com/public/9afb14a849c04dba4236b5cdd...98d7d2c8c72ad61c597f38395.html
  CD 10
  http://adrive.com/public/527f7c56d7e858bc741d25020...57dff5cf78aa25eef379ea481.html
  http://adrive.com/public/1db296891fb87ba5ea5c9a010...1d3f1fec35df32f53750a0610.html

  CD 11
  http://adrive.com/public/4f7798f150a0082f94266d5cd...5d8b40b913ec12e997616dbd7.html
  http://adrive.com/public/925e0dc87cde02fc8f2f7d52d...b3b3bfdd5693f3852f772bb4b.html

  CD 12
  http://adrive.com/public/34f500c67bf35b29f73f9c107...feb7482ed456b9e0c9123e70f.html
  http://adrive.com/public/7b4e4153f67c6ba319931cae0...5cf8bd419012444b5b968de7f.html
  http://adrive.com/public/11fb26853c7a08e239787e630...37586ba709b8067a85af5bed6.html

  CD 13
  http://adrive.com/public/f8707beffd4dde0ec2029bf50...613807a40d79b76bacdb4f0e6.html
  http://adrive.com/public/07e082dba30cf59d3f6c52a5a...4b83013f9ab10da9b9ab6ff68.html

  CD 14
  http://adrive.com/public/b274d2d3c25728169803b7216...502c63221cc8aa82357dbf6da.html
  http://adrive.com/public/85ff4b1e975087565d47b56f6...c770c4d34719f11a7f66ca973.html

  CD 15
  http://adrive.com/public/10af8a9aff64e6859eddf38e7...24ac3829bfefe5b9fe3562ac3.html
  http://adrive.com/public/0dfd3fa7f09a4ab5b3e6061b0...913bfce5c8a93dad3e91d43cf.html
  http://adrive.com/public/7ab1bc4df3e452be28c23c882...fec25ee00d2bd9b041f3db87f.html

  CD 16
  http://adrive.com/public/0a993336b38ac6f0f7c1bec1f...767c375d57bdb60d6d26011c7.html
  http://adrive.com/public/be7b918a11678a0de511f2565...7f57bc0e59a0cb7e52961378c.html
  http://adrive.com/public/5f5fc17897c5e2c984a20c367...fc53955f5c6af59ace5aaf61d.html
  CD 17
  http://adrive.com/public/4330d5a75b42ec7b4b12a55df...05e2292d8a46d8562c34fb1cd.html
  http://adrive.com/public/2bdc1ed753d046f0ae55d6870...d958faf4870d24c2504685b79.html
  http://adrive.com/public/5be639971ef4373f25de25a10...a42cf89a97ae6b038d71ae2e0.html

  CD 18
  http://adrive.com/public/52a87c5875d3298430771a73c...f8b8cffae52d903b67b135e2d.html
  http://adrive.com/public/0689d1a766097ccdc796e6941...13bf4ad99f717b4163d305fc2.html
  http://adrive.com/public/2e2859936eba6bdfc9a8da7c9...e4d230ac4d87ea8fa9994610e.html

  CD 19
  http://adrive.com/public/1edbd8da8efde4d8c0276022e...861f2a518a37ecca6d0d837b2.html
  http://adrive.com/public/240198ca63090275b8f7b93ac...b2e9cc457fe13245cbaeec0ae.html

  CD 20
  http://adrive.com/public/e10f070d546a0c6e89ca51f02...5701143a0741d5298358b61bd.html
  http://adrive.com/public/7202bc396893e3031c0958bbc...3303860a35b41195278f5a563.html
  http://adrive.com/public/63a747e7f8270535ec5503dfa...e1fec923b3a7ab518bd0d3cc2.html


  CD 21
  http://adrive.com/public/05321000a0373428e80ec9ff1...75171e734ee5be9981501b2fa.html
  http://adrive.com/public/4e688f6505870e46bcd0b41f4...0fcc7e39703f0d1f5bd77b4b6.html
  http://adrive.com/public/29f4be0514218da8d464a97d8...f618a43ac6340c55ea29763e3.html

  CD 22
  http://adrive.com/public/47283b79e3546a8f5c565b408...99511bc4997aae9dd1d36ebc2.html
  http://adrive.com/public/786647884184a809690517115...e560371d659fa9f5b6e0b4242.html
  http://adrive.com/public/3644bcd1e3313a89547f83f88...38cfc9e6defa8094e83e518dd.html

  CD 23
  http://adrive.com/public/53bd8d8d0c84911caf9fed454...8e15432a2793b292f60213eb1.html
  http://adrive.com/public/1d12fe6b2219d3ef6dc4a47c2...a8c00e52025a628c7492330d0.html
  http://adrive.com/public/c6216741dfa68b2c58147b7cb...2039de27b968793ac731b0bce.html

  CD 24
  http://adrive.com/public/405ce2875660dc0318d69573f...190bd699928dc3e55dc3b7e46.html
  http://adrive.com/public/8b053d38b90db3a239749dfb9...eaf646994378210c80218ce12.html
  http://adrive.com/public/294ba05446bb8a99d21bef121...cedecf13b7c0d68b0b398e962.html

  CD 25
  http://adrive.com/public/d8525e6260457ff59ee5d0ac9...0a4e6052511428c97ff22cf79.html
  http://adrive.com/public/9b9782591bffc6bbf7a54fa9e...7ceaf71e1552daab0cdb5f3ad.html
  http://adrive.com/public/0655740bde49580ee750e44db...efc2cec49e1a555504f395026.html

  CD 26
  http://adrive.com/public/7e4b3cd3a701224b94aa2914e...327b741bb74f0a0a4a02a10ff.html
  http://adrive.com/public/d8601022d92396559df5e5a6d...9545f083496231efbc5399e64.html
  http://adrive.com/public/c19cc1d75295ebdc5d7786f31...ff8559c13e7ff1e2d46ced8c0.html

 3. NguyenMauTam

  NguyenMauTam Người sáng lập Thành viên BQT CEO VnEcon

  CD 27
  http://adrive.com/public/bec6597b8b2dee3d1d4dde4e3...5e5c53e81770be56e026b243e.html
  http://adrive.com/public/b20b3383cb045d2e9c5f02a99...04bc480bbe16deb4bee57f71d.html
  http://adrive.com/public/caecf54851c73093e83f6a93f...805063f46cbf47ddec3c69cf1.html

  CD 28
  http://adrive.com/public/6bbc786eae90de088fe22bd73...65c167fcbf05c5da6aff3f35a.html
  http://adrive.com/public/7b346dcd6edc13d6562c40e43...b52040053a4b15e42d914def4.html

  CD 29
  http://adrive.com/public/9dd720bd43bfa6e61a837f2f0...262f383946c28501f6c9f3497.html

  http://adrive.com/public/e7acf7bf2a1ff8e57f3759752...5de4ac3ae5a19818ca4311ceb.html
  http://adrive.com/public/c76490b207a335c9110d75f97...95ca3290e040a6e4a9ab9aa68.html

  CD 30
  http://adrive.com/public/b62c86b05c998d22afb78851e...1e15f6b29108d8d8b3635c97f.html
  http://adrive.com/public/5e328b6dd3fbc4fe26d772e9e...a8ef4072f9a118089a543d26e.html

  CD 31
  http://adrive.com/public/fa9725c885b4809cce84d27df...b5c8a5118d8aac137c1196df3.html
  http://adrive.com/public/46db1a371a6ddc6283efa7248...187ed2115a4e5ba3fe982b1da.html
  http://adrive.com/public/e3ab4bcc4f1d38e375600eb01...a536f44d99165ac25a75fe02e.html

  CD 32
  http://adrive.com/public/a556d17902df67418fc124c13...bbd32413b6f95cc8ae96be8b1.html
  http://adrive.com/public/977319248f3d76f08d4a9983c...fa569cd498b650153d39cec71.html
  http://adrive.com/public/9ef535eb7b843d60b2a1e5d31...8db3d337ed0885ffbb1bba406.html

  CD 33
  http://adrive.com/public/b2a14e08a41917f9ba4dc60c3...b69b0564d34456f97b6b9cf5e.html
  http://adrive.com/public/003edfd73ce002892650ef2f6...851f381881d73894f2b43f477.html

  CD 34
  http://adrive.com/public/db97ca50e8bdad5b580f5ae91...d14290e37071d2d49feed8b8d.html
  http://adrive.com/public/0398d4d220fdd44943a1fbe46...e7a4b8126cc616944906d81c0.html
  http://adrive.com/public/0e3a5b0750b42ec93cd2e12f9...3bc5340ea978f5ad939902380.html

  CD 35
  http://adrive.com/public/1a173d87d9eb45e68b2a1c2f6...16db420adf552af3e1f9e522d.html
  http://adrive.com/public/e1f9da1d55d290cdb8d2a9bad...8ee5ced9b04bd152047785778.html
  http://adrive.com/public/1712638e19dcc2253819bdbe4...5c74e2307e19fcf73579b48d5.html

  CD 36
  http://adrive.com/public/67c4ba0675fa8ce28bb435467...85a1425b5a55fb469ffe9f48c.html
  http://adrive.com/public/92bff40989d37a6491fd39467...09ff8d8cf03445762c6a35446.html
  http://adrive.com/public/51f30dfe7432810aac80b7c15...9768e5f9753f9b4636c29e44a.html

  CD 37
  http://adrive.com/public/33ce53a360c465b6e510d358c...848e15ec15c19689e77c2c989.html
  http://adrive.com/public/2bac7e4286bfddd236181c969...7177448b28b97c336a3b88c8a.html
  http://adrive.com/public/33cd40867891701f699a49dab...11541828b96ad1f69ec1ded8e.html

  CD 38
  http://adrive.com/public/5427afc25b993bccbc16d5700...0e98d4407d889e40b2a7e675f.html
  http://adrive.com/public/f08e1e5234dc720f04562a1ab...dcba21656f1e5eb090805ccd2.html
  http://adrive.com/public/bafe70a91e0863df02b0a36a5...bd0f333e6f6d9ec228323cb1a.html

  CD 39
  http://adrive.com/public/6dea96711ce0e661af39bed3b...f1b95a536a9de9d50f8e5e28b.html
  http://adrive.com/public/6a2095ed9b20ec59c9dc1094c...42313e6ac5417a39c058f16e3.html
  http://adrive.com/public/44ffb1a84a828e1997c7d45c0...80926886bd5665bc2811ecfc4.html

  CD 40
  http://adrive.com/public/3a8613a5fefeac8b26bca3a90...336b48bf7b02c06fbf76f93a5.html
  http://adrive.com/public/6c5523ee3b82f4c79ead023b6...892d65870ef78b70c5b76595a.html
  http://adrive.com/public/a0fb607f33482cc0b99820dc6...a1197c348b072fa8a083d915d.html

  CD 41
  http://adrive.com/public/fb19904e2e59b700b8d5704b3...c769f9487bfcac081e22c6492.html
  http://adrive.com/public/0e2e83e6624d9c0e1cb3fb0ba...c74fcd69e2777636b8aaf2597.html
  http://adrive.com/public/4e3093ee9625913e40b5b0595...37ee3d612bef04c862140d605.html
  CD 42
  http://adrive.com/public/c20b623f5701be5d6923707a2...0d332700693925c10a56162a3.html
  http://adrive.com/public/beda8f90046ce2de0ec747b32...0a8b1a957e9752af9da35d5fe.html
  http://adrive.com/public/7700cd310c7a82b565a1b776b...fe995febf4a3478f38550dba6.html

  CD 43
  http://adrive.com/public/75e702046a0656cc990655a94...3f5477e121dcf67b7233e376f.html
  http://adrive.com/public/b434582858bceff754f4d20cd...664a15aa9c36a88dd7febc485.html
  http://adrive.com/public/7b3b6c2e0ae212d52cf09bdc4...ee00815fc1183646c63470bcf.html

  CD 44
  http://adrive.com/public/a8572944091c7289ccab6dcf3...59f7e5dcb64f49b568053d9d0.html
  http://adrive.com/public/776c233b44fc2a5c688666a1b...e0ed9877f8de95e01819dd2f3.html
  http://adrive.com/public/46f94b5732e666d0153f7d2e8...a694d2d57765e76847d6b1e3d.html

  CD 45
  http://adrive.com/public/59b6b01f5f81d3f1cfdd98e5f...14711bac1b527965d1ae93d80.html
  http://adrive.com/public/e3004294312796ee526fddca8...820b00bea5e39536f0256a80a.html
  http://adrive.com/public/aca1af094d794857c4d2eeeeb...3f194da6700596fd28ae16f9a.html

  CD 46
  http://adrive.com/public/e1937b6bbe9d63d3e17392fc8...39cf45979c7888fae12c8e999.html
  http://adrive.com/public/aecb2c688e84a0fdefcd02329...3c70bfc9c8e797194b3e66737.html
  http://adrive.com/public/d6ccea271d45b0be9d6f5651e...187f33ca70ba10bf793dc9e17.html

  CD 47
  http://adrive.com/public/fa7180c38219562c5764864b2...f3de96309d9e059d08da5e94f.html
  http://adrive.com/public/af2dcf766409a0ccffa7c508d...d0db11ec1466ed6b6eff335ba.html
  http://adrive.com/public/9949ef1478209c2e3a8825e3a...ebf0862694e9bbf1dc7699140.html

  CD 48
  http://adrive.com/public/8a415e9894b47c5aac6de42af...b7dc1c3c0b99ddf3b3e6ccb2e.html
  http://adrive.com/public/65eece3b404d03db30aa674c6...6b31e4709ad664100b7ab751b.html

  CD 49
  http://adrive.com/public/1bf55b4b21cbc427f7a7afa8a...a0638c38f0fa38f4778de8d54.html
  http://adrive.com/public/e7faf28ca2a7dffa957d676b5...933a68e5f8b1b16af94e962ed.html
  http://adrive.com/public/a0d2fb6a8df6af71960a7512a...08a083d965607a7655eb7d44a.html
 4. NguyenMauTam

  NguyenMauTam Người sáng lập Thành viên BQT CEO VnEcon

  CD 50
  http://adrive.com/public/8431c42fde883fbe16f675d7d...bebc5af0ccb69a85f5d97dfd0.html
  http://adrive.com/public/ebf6a391186eade322a591bfd...c1cbd1b587cad7dc1ab8fd538.html

  CD 51
  http://adrive.com/public/bf906ad13ac119ca1bdfc23f7...10b82b62b6a8d5efa5461defe.html
  http://adrive.com/public/ff738eeacd19eedc01784fef4...c71c72c7b600bf3ef19bb2a7b.html

  CD 52
  http://adrive.com/public/d63af4c29f7be7624dff8d0ef...61af6cf4dee2e15e242d6da29.html
  http://adrive.com/public/910e87dea46ad58ff47772c38...61af9d03d80100c678c8d7830.html
  http://adrive.com/public/a797a9a4b8d372b1589246ea1...5143b468be286b2b5d61dcda5.html

  CD 53
  http://adrive.com/public/fea0b270d1695e2bbdb80a765...4a9f05fa3a9b700de01f76240.html
  http://adrive.com/public/8064c246147f1248395d8fade...52cd781182efea5b26e4d2d88.html
  http://adrive.com/public/c54573e800755770bb5c92ec6...1d55f551eaa251572a13f4be9.html
  CD 54
  http://adrive.com/public/60f8743a1decc020a9e2c3303...259e39fde2556de5d0a8f6bee.html
  http://adrive.com/public/dbedd8cafa4f70fdd0b4d2043...77606a88d70f49f4a15b5955a.html

  CD 55
  http://adrive.com/public/081b4bf838dedab7d002b1c4b...a623f49d2f4504d61d984db16.html
  http://adrive.com/public/6cc425645059cc5e2f6d00f67...dbc4a2b56d030d573b16b12c0.html
  http://adrive.com/public/19c78615d31896bcc1c94c361...a4b2959f45ad97824104d096a.html
  CD 56
  http://adrive.com/public/029ba4c4ba8a338a902d824e1...597b0283232d83c9066d0eefc.html
  http://adrive.com/public/5efbde09720ad67dcac577256...18ffc5144e16a69cfb630d96d.html
  http://adrive.com/public/8c54771bfe88ed03ee1c2ef37...8e8174b47910bb5f191cf29d8.html

  CD 57
  http://adrive.com/public/7ea4d7f5d6804e0508248bcfb...05d41439f423f293708d4860a.html
  http://adrive.com/public/26696c33d3362014c0711b69d...f2dbdd87a66abd0ffb1503694.html

  CD 58
  http://adrive.com/public/5d5f151adf905567b9213c52f...f1de9a43b18d4b49ca4a38d24.html
  http://adrive.com/public/8039507fd3299e9ca2de540e8...5ae983ee2074df98da8ce4465.html

  CD 59
  http://adrive.com/public/922c1f50423c73b2a41004d7c...f11bc0edf0906cf7d0c7e43a0.html
  http://adrive.com/public/a8878abf68c90acf55682ae0e...fad1ff29bda81cddbd346950d.html

  CD 60
  http://adrive.com/public/f5521c035319ab6b634febee1...23b1ec4524f9e93d4c7c3a303.html
  http://adrive.com/public/7f61fbdc1f37effd64eeae350...c7c7ab2ba95c0ef7c1a09dc74.html
  http://adrive.com/public/d0f9f6d14250c303c905702a6...cc9a5e9da2893c625aa8183a8.html

  CD 61
  http://adrive.com/public/b7c4595701cb89348cc947e57...5818aea0099b6a91d3de41f57.html
  http://adrive.com/public/c3ca7ad034cd3866fc31f5958...f886fcae14fc8e4af3fef2eed.html
  http://adrive.com/public/275d0173bbb34e74b91b5dd3d...b2db9698222b19179c5100587.html

  CD 62
  http://adrive.com/public/f019fdde12d2b15bb853efad2...eb8114fcde461eeedfc8e732a.html
  http://adrive.com/public/60f482a05c26e1d38d0dbacc3...b0b9be65ffcc57fc399e7b73d.html
  http://adrive.com/public/c9a1268a876b9ffeb29367c92...aaba59bd37e6bc29e01da16ff.html
  CD 63
  http://adrive.com/public/b188888f1bdf84778e4e5bc4c...e9f724e417e45838ac9f4c7f4.html
  http://adrive.com/public/216240e0242ed4fd2a0cf3af7...6ce7f43a48cec8fe6f33fe648.html
  http://adrive.com/public/52330c9f9a9a8a9e1a731b9fb...511b18ab815323faba83a42f6.html

  CD 64
  http://adrive.com/public/9b806c56080e3f429bb5f501e...d031fa05bc05acb016ccfb526.html
  http://adrive.com/public/a078b89254c7e0a5e248e0228...abab519820c5c24b7778e0b1e.html
  http://adrive.com/public/b4df10d6ebebfcff46d9f44be...380fcdc398d1c1ff2d3080bc5.html

  CD 65
  http://adrive.com/public/1e0ea9286bed95d8b908c3808...af40a1d7cffc46caee9d60212.html
  http://adrive.com/public/84d0cab55e8a67e36096d38e3...0ae351fb2ccff307ffaa30ba6.html
  http://adrive.com/public/645bbc27fa8eebac4d891ca51...2304725d1977042b3bb0445f8.html

  CD 66
  http://adrive.com/public/ddb27de1697808bf00fc47fb9...0cb016608963151f95e67bef8.html
  http://adrive.com/public/6dc051d8995239dd29423b6bd...0ea857f2ec03bef5afdb7d04e.html
  CD 67
  http://adrive.com/public/f60b56b4daa3b66835dd9ef44...7ef559638b380df485753a009.html
  http://adrive.com/public/db66f2b9ae8600e9599e0e95c...5b34ecda443ca09849f903967.html

  CD 68
  http://adrive.com/public/5d539ed8a7dda19dae1c0ba93...4257bd3803e71a408bb72a10c.html
  http://adrive.com/public/37be742fdbb9fb17af839b226...51f2ae1d8dcff0e1020edbf8b.html

  CD 69
  http://adrive.com/public/daf0d2b84c2a29a2dc132e153...740f5c9dfd5c1378de258ba48.html
  http://adrive.com/public/97fb311460c17f29a4a115ef2...8dc2ae38adda11a026fd4b7b8.html
  http://adrive.com/public/69fe55017d67a1cbd3740c006...4cafc7a5a6c52079fa7d9dcb4.html

  CD 70
  http://adrive.com/public/e5dac5bc45e58d6cba3d074d9...eb5dca49d15c129284a0c3e8f.html
  http://adrive.com/public/c9e7e2fb4f99d7cea8f4077ca...58e766fcb79ca69567c9edf06.html
  http://adrive.com/public/b6b184301bd55090ee9c28678...5a6d13c1bcde59179c1847586.html

  thienthanh_nb thích bài này.
 5. NguyenMauTam

  NguyenMauTam Người sáng lập Thành viên BQT CEO VnEcon

  CD 71
  http://adrive.com/public/6d3aada105455252c8a612c3d...cd7acdab14396b2b12e7093ef.html
  http://adrive.com/public/1ccce0a9d7df37a80ceb2e4a6...fc01915a792249deffbf3f739.html

  CD 72
  http://adrive.com/public/a23978b1e785bfd4e3f2e9c50...f1819aa02cb7b7665a5688e5b.html
  http://adrive.com/public/eeb441c483ad400357c10db11...4a322cfc0f9161a828f248c4e.html

  CD 73
  http://adrive.com/public/ad33782c6dff92b90d52306a7...9e0ebdd0a013b94c18a70554e.html
  http://adrive.com/public/b9863bf1779ee4c49982c031d...e330e98867a1a360e54133c51.html
  http://adrive.com/public/1f6e89ebd7a06eaf9919f77dd...067ce7da9324729446def519e.html

  CD 74
  http://adrive.com/public/e676d56e6a697a53abc982fae...28618a8003f1b6f3ef52add40.html
  http://adrive.com/public/b996354b61ae1f702dbf76cb9...1773bd67b9663e13a4667c34c.html

  CD 75
  http://adrive.com/public/059e050be257f8a2f836091c4...d382f67e70da066315a1d2199.html
  http://adrive.com/public/f7a304fe3ce45bfb3a1cffa5c...b13b0feb4bb70cc0179c44841.html

  CD 76
  http://adrive.com/public/d6239e4762f0a661b74734533...6898e97974b13ae1bf60920ff.html
  http://adrive.com/public/3e644a9a54e61c02467bc3a4b...9ed89300e72586d0dc0bf1fe7.html
  CD 77
  http://adrive.com/public/f6ee4b7594f032dfe736c58e7...c6e025969477abc6c990e1c90.html
  http://adrive.com/public/1679555165fc869c34f7d03d3...8de4a0b62e52ecc01489f3996.html
  http://adrive.com/public/346adc8085a9c5079b5e9cc77...1f59af57a5dd815672a97a7e4.html

  CD 78
  http://adrive.com/public/0f963d51e08efbbe17eea500b...c1b2e71d53ddda734938f9631.html
  http://adrive.com/public/5565cfeb78d87ca4526512a00...763cbd605f5a97bf02998ec97.html
  http://adrive.com/public/ec5ca679eb1b3392863161fe4...009d62ea002e3c977bfb50ed3.html

  CD 79
  http://adrive.com/public/f9f92d3b1851207ee0c1620f1...5fa6e28c082416bac656181c5.html
  http://adrive.com/public/9ce7a2e5ace02cecadd48d9bb...3b5004451a31cac8e69bb85bd.html

  CD 80
  http://adrive.com/public/5d7118af3e2dbc63b8354570c...06ab808afce001bf88e456266.html
  http://adrive.com/public/f26d2fc16af519b0e2b7c8b62...275e824b073b9e9963b295d14.html
  http://adrive.com/public/e044d2b3f619613062d381089...0feea211901cbd3faaa1c175c.html


  Các bạn cũng có thể download bằng link Torrent:
  http://www.mediafire.com/?vidwxmu5lz1
  Để download bằng link torrent có bạn dùng Client Torrent này: http://download.utorrent.com/beta/utorrent-1.8.1-beta-12154.upx.exe
 6. vanmanh68

  vanmanh68 Gà kinh tế Econ

  80 VCD dạy anh văn qua truyền hình

  Bạn nào không down dc

  Hãy liên lạc mình nhé.
  mình bán giá : 70 K

  DT: 01685577278
  Email: nguyenluongmanh68@gmail.com
  YM: nguyen_luongmanh2001
 7. hanoname

  hanoname Gà kinh tế Econ

  m đem đĩa tới bạn burn cho m nhé? chỉ tính công burn chắc rẻ hơn ha? hii :24:
  hieumap thích bài này.
 8. mejennynguyen

  mejennynguyen Gà kinh tế Econ

  Phản hồi: 80 VCD Dạy Tiếng Anh Qua Truyền Hình [English For You]

  - Có ai đã học qua phần mềm này chưa, thấy ok không ạ?
 9. thienac08

  thienac08 Gà kinh tế Econ

  Phản hồi: 80 VCD Dạy Tiếng Anh Qua Truyền Hình [English For You]

  Chang xem duoc link vi moi chi co 4 bai

Chia sẻ trang này