Bài tập về kiểm toán cần giải đáp

4 Thg 3 2009 | kim quy | Kế toán - Kiểm toán

Lượt xem: 8.789, Trả lời: 0

 1. kim quy

  kim quy Gà kinh tế Econ

  Trong quá trình kiểm toán BCTC cho năm tài chính N của Cty ABC,các kiểm toán viên đã phát hiện những sai sót sau:
  1. Công ty mua một số TSCĐ dùng cho nội bộ bán hàng giá 440 triệu đồng(chưa bao gồm thuế GTGT 10%) vào tháng 07/200N, nhưng không ghi tăng TSCĐ mà hạch toán trực tiếp vào Chi phí bán hàng trong năm tài chính.Biết tỷ lệ khấu hao của loại tài sản này là 12%/năm.
  2 Kế toán bỏ sót nghiệp vụ nhận hàng ngày 29/12/200N trị giá 360.000.000VNĐ, hóa đơn chưa về và tiền hàng chưa thanh toán.
  3. Đơn vị mua một lô hàng giá 600 triệu VNĐ, hàng đã giao vào ngày 30/12/200N tại kho người bán.Đến 31/12/200N hóa đơn đã về nhưng hàng chưa về kho,đơn vị chưa trả tiền cho người bán và không ghi chép nghiệp vụ này vào năm 200N mà chỉ phản ánh vào sổ sách kế toán khi hàng thực tế nhập kho 04/01/200N.
  4. Qua xác nhận đã phát hiện một khoản phải thu khách hàng không thể thu được là 66.000.000VNĐ(khách nợ đã chấm dứt hoạt động và không có khả năng trả nợ).Đơn vị chưa lập dự phòng cho khoản thu này.
  5. Ghi hóa đơn bán hàng phát sinh ngày 03/01/200N vào kết quả kinh doanh năm 200N theo giá bán 430.000.000VNĐ, giá vốn hàng bán 226.000.000VNĐ
  6. Đơn vị không phản ánh chi phí lãi vay trong năm 200N trị giá 600.000.000,các chi phí được ghi chép vào tháng 1/200N khi công ty thanh toán số tiền này.
  7. Kế toán cấn trừ(bù trừ) nhầm nợ phải trả cho cty EPco vào nợ phải thu của cty Colala làm cho nợ phải thu của cty Colala từ 190.000.000VNĐ chỉ còn 70.000.000VNĐ
  Yêu cầu:
  1,Hày nêu ảnh hưởng(nếu có)của mỗi sai sót trên báo cáo tài chính và sự ảnh hưởng đối với người sử dụng thông in tài chính qua các tỷ suất?biết thuế suất thuế doanh thu là 1% và thuế suất lợi tức là 30%.
  2, Nêu các bút toán điều chỉnh?
  3, Nêu các thủ tục kiểm toán để phát hiện các sai sốt trên.
Cùng chủ đề
Diễn đàn Tiêu đề Date
Kế toán - Kiểm toán A/c giải giúp e bài tập này với 20 Thg 11 2013
Kế toán - Kiểm toán Bài tập kế toán tài chính 3 Thg 8 2013
Kế toán - Kiểm toán e đang vướng mắc bài tập tính giá thành, các bác vào giúp e với!!!!! 15 Thg 6 2013
Kế toán - Kiểm toán Bài Tập Kiểm Toán. Phản Ánh Vào BCTC, BCKQKD và Điều Chỉnh. 14 Tháng 5 2013
Kế toán - Kiểm toán mấy anh chị giải giúp em bài tập kế toán này với!em cảm ơn 23 Thg 3 2013

Chia sẻ trang này