Cần bài tập kế toán tài chính 1(có bài giải càng tốt)

Thảo luận trong 'Yêu cầu tài liệu, giáo trình' bắt đầu bởi tqdung69, 15 Thg 2 2009.

Lượt xem: 49.912, Trả lời: 50

 1. tqdung69

  tqdung69 Gà kinh tế Econ

  Mình đang cần bài tập kế toán tài chính 1. Bạn nào có post cho mình nha. Có bài giải thì càng tốt. Thanks
  :
 2. giahuynh

  giahuynh “học! học nữa! học mãi” Power Econ

  Thử cái này nha Bạn.......

  Các file đính kèm:

 3. giahuynh

  giahuynh “học! học nữa! học mãi” Power Econ

 4. stormsnow

  stormsnow Gà kinh tế Econ

  bạn thử làm mấy bài này nha.chuyên ngành của mình ko phải là kttc nên bọn mịnh học ít trình và thu gọn hơn nên ko bít mấy bài tập này có cần cho bạn ko:
  bài 1: trong kỳ có tài liệu về tài sản cố định của 1 dn như sau:
  1.mua 1 thiết bị sx theo ttongr giá thanh toán gồm cả thuế gtgt 5% là 420.000.000 đ. toàn bộ tiền mua và chi phí liên wan đã chi bằng TGNH. thiết bị này đầu tư bằng quỹ ĐTPT
  2. nhượng bán 1 ô tô vận tải cho công ty Q theo tổng giá thnah toán gồm cả thuế gtgt 5% là 210.000.000 đ.tiền chưa thu. đc biết nguyên giá ô tô là 285.000.000 đ. đã hao mòn 85.000.000 đ.
  3.thanh lý 1 thiết bị sx nguyên giá 250.000.000 đ. đã hao mòn 200.000.000 đ. phết liệu thu hồi bán thu tiền mặt bao gồm cả thuế gtgt 5 % là 16.800.000 đ.chi phí thanh lý đã chi bằng tiền mặt là 1.000.000 đ.
  4.mua 1 thiết bị văn phòng của cty N theo tổng giá thanh toán bao gồm cả thuế gtgt 5% là 315.000.000 đ.cty đãvay dìa hạn để thanh toán 50%. số còn lại sau khi trừ triết khấu thanh toán 1% dn đã thanh toán bằng TGNH thuộc vốn đầu tư xây dựng cơ bản
  5.nhượng bán 1 thiết bị nguyên giá 50.000.000 đ.hao mòn 20.000.000 đ. giá bán đc người mua chấp nhận 44.000.000 đ.trong đó thuế gtgt 10%. chi phí bỏ ra trước khi nhượng bán gồm gt phụ tùng xuất kho 5.000.000 đ, tiền công sửa chữa thuê ngoài bao gồm cả thuế gtgt 5 % là 5.250.000 đ. đã thanh toán bằng tiền mặt.
  6.cty X bàn giao cho dn 1 khu nhà xưởng mới . tổng số tiền phải trả theo hợp dồng gồm cả thuế gtgt 5% là 357.000.000 đ. số tiền dn đã ứng cho người nhận thầu tính đến thời điểm bàn giao là 200.000.000 đ.sau khi giữ 5% gt công trình đẻ bảo hành,số còn lại dn đã thanh toán bằng chuyển khoản. đc biết TSCD này dn đầu tư bằng nguòn vốn xd cơ bản

  yêu cầu: lập định khoản các nghiệp vụ phát sinh trên

  bài 2: 1 dn có số hàng tồn kho đầu tháng 6/2006 là 2000 kg NVL A. giá thực tế 2.200 đ/kg.trong tháng 6/2002 có các nghiệp vụ p[hát sinh như sau;
  1.ngày 4/6 nhạp kho 3.000 kg NVL A. giá hóa đơn 2.108 đ/kg ( chưa có thuế) , thuế gtgt 10% .tiền chưa thanh toán . tiền chuyên chở trả bằng chuyển khoản gồm cả thuế gtgt 5% là 201600 đ/tấn
  2.ngày 6/6 xuát kho 3.000 kg để sx sản phẩm.
  3.ngày 10/6 nhập 3.600 kg. giá trên hóa đơn gồm cả thuế gtgt 10% là 2.332 đ/kg,tiền chưa thanh toán. tiền chuyên chở trả bằng tiền mặt bao gồm cả thuế gtgt 5% là 294.000 đ/tấn.
  4. ngày 24/6 xuất kho 2.500 kg để sx sản phẩm.
  yêu cầu: lập DK các nghiệp vụ phát sinh nói trên với các đièu kiện :
  - vật liệu xuất được đánh giá theo phương pháp FIFO ( nhập trước xuất trước)
  -vật liệu xuất đc đánh giá theo phương pháp LIFO( nhập sau xuất trước)
  -vật liệu xuất đc đánh giá theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn (bình quân sau mỗi lần nhập)
 5. son1209

  son1209 Gà kinh tế Econ

  tui chưa tìm dược tài liệu kế toán tài chính doanh nghiệp về mua và bán hàng có ai đó giúp tui với cảm ơn ban nhiu nhiu...
  hung123528 thích bài này.
 6. ts0487

  ts0487 Gà kinh tế Econ

  các bạn giúp mình giải các bài tập mà mình vừa xin với .cảm ơn các bạn nhiều
  hung123528 thích bài này.
 7. quangtrung1789

  quangtrung1789 Gà kinh tế Econ

  bạn có thể cho mình bài giải của mấy bài này ko, vì nếu giải xong mà ko có gì để so thì cũng hơi khó :)
  Thanks.
 8. stormsnow

  stormsnow Gà kinh tế Econ

  bài 1:
  1. nợ 211: 400000000
  nợ 133: 20000000
  có 112: 420000000
  nợ 414: 404000000
  có 411: 404000000
  2. nợ 131: 210000000
  có711:200000000
  có3331:10000000
  3. nợ 811: 50000000
  nợ 214: 200000000
  có211: 250000000
  nợ 111: 16800000
  có711: 16000000
  có3331: 800000
  nợ 811 :1000000
  có111: 1000000
  4. nợ 211: 297000000
  nợ 133: 14850000
  có 341: 157500000
  có 112: 154350000
  nợ 414: 154350000
  có 411: 154350000
  5. nợ 811: 30000000
  nợ 214: 20000000
  có 211: 50000000
  nợ 131: 44000000
  có 711: 40000000
  có 3331: 4000000
  nợ 811: 5000000
  nợ 133: 250000
  có 111: 5250000
  6. nợ 211: 340000000
  nợ 133: 17000000
  có 331: 217850000
  có 112:139150

  bài 2:

  * theo phg pháp FIFO( nhập trước xuất trước):
  1. nợ 152:6324000+ 576000=6900000
  nợ 133: 632400+28800= 661200
  có 331: 6956400
  có 112: 604800

  2. giá trị xuất kho ngày 6/6= (2000* 2200)+(1000* 2300)=6700000

  nợ 621: 6700000
  có 152: 6700000
  3. nợ 152: 7632000+1008000= 8640000
  nợ 133: 763200+50400= 813600
  có 331: 8395200
  có 111: 1058400

  4. giá trị xuất kho ngày 24/6= (2000*2300)+(500*2400)=5800000
  nợ 621: 5800000
  có 152: 5800000

  giá trị tồn kho cuối kỳ = 3100* 2400= 7440000

  * theo p2 LIFO( nhập sau xuất trước)

  1. như trên
  2. gtxk ngày 6/6=3000* 2300=6900000

  nợ 621: 6900000
  có 152: 6900000
  3. như trên
  4. gtxk 24/6= 2500* 2400 = 6000000
  nợ 621: 6000000
  có 152: 6000000

  gt tồn kho cuối kỳ = 2000*2200+ 1100* 2400=7040000

  * theo p2 bình quân sau mỗi lần nhập( bq gia quyền liên hoàn):
  1. như trên
  2. giá đv bq sau mỗi lần nhập= (2000*2200)+(3000*2300)
  / 5000= 2260
  gtxk= 2260*3000= 6780000
  nợ 621: 6780000
  có 152: 6780000
  3. như trên
  4.giá đv bq sau mỗi lần nhập= (2000* 2260)+(3600*2400) / 5600= 2350
  gtxk= 2350* 2500= 5875000
  nợ 621: 5875000
  có 152: 5875000

  gt tồn kho cuối kỳ= 3100* 2350= 7285000
 9. thuhuong02

  thuhuong02 Gà kinh tế Econ

  Phản hồi: Cần bài tập kế toán tài chính 1(có bài giải càng tốt)

  mình cần bài giải bài tập kế toán doanh nghiệp, sách của học vien tài chín. ai có xin chỉ giùm mình nha

Chia sẻ trang này