su giong va khac nhau cua thue gia tri gia tang va thue tieu thu dac biet

8 Thg 12 2009 | hoangthutrang | Chính sách và pháp luật

Lượt xem: 18.706, Trả lời: 9

 1. hoangthutrang

  hoangthutrang Gà kinh tế Econ

  ai cho em biết sự giống và khác nhau của thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt với.em cảm ơn!
  anbinh1688 thích bài này.
 2. viethieu1012

  viethieu1012 Gà kinh tế Econ

  Phản hồi: su giong va khac nhau cua thue gia tri gia tang va thue tieu thu dac b

  2 loại thuế này đêu bổ sung vào nguồn ngân sách nhà nước, thuế GTGT thì đánh vào 25 nhóm mặt hàng còn thuế TTĐB thì đánh vào 8 nhóm hàng và 4 dịch vụ.Thuế GTGT đánh vào ng tiêu dùng cuối cùng còn thuế TTĐB đánh vào sự tiêu dùng của xã hội vào các loại hàng hóa cao cấp và o có lợi cho sức khoẻ
  anbinh1688 thích bài này.
 3. giraffe0989

  giraffe0989 Gà kinh tế Econ

  Phản hồi: su giong va khac nhau cua thue gia tri gia tang va thue tieu thu dac b

  vat và ttdb đều là thuế gián thu, đánh trên sự tiêu dùng hàng hóa dịch vụ. cả 2 loại thuế này đều tạo ra công bằng ngang.
  thuế suất của ttdb cao hơn nhiều vat vì thuế ttdb thường đánh vào hàng hóa dịch vụ cao cấp hoặc ko được khuyến khích tiêu dùng
  levanphu thích bài này.
 4. ngthuong87

  ngthuong87 Gà kinh tế Econ

  Phản hồi: su giong va khac nhau cua thue gia tri gia tang va thue tieu thu dac b

  2 loại thuế đều là thuế gián thu và đối tượng nộp thuế là các tổ chức,cá nhân có hđ sxkd hàng hóa, dv chịu thuế và nhập khẩu hang hóa chịu thuế
  khác nhau là:ttdb thì chỉ bị đánh 1 lần(khi sx hay nhập khẩu).những sp thuộc diện chịu thuế ttđb khi sx có sd nvl đã nộp thuế ttdb thì khi tính thuế ttdb ở khâu sx sẽ đc khấu trừ.các mặt hàng chịu thuế ttdb k phải nộp thuế gtgt và đc khấu trừ tiền thuế đã nộp ở đầu vào,và thuế suất cao
  tgtgt :đánh trên khoản gtri tăng thêm của hh,dv trong quá trình từ sx đến lưu thông tiêu dùng.thuế suất thấp
 5. ngocngo43

  ngocngo43 Gà kinh tế Econ

  Phản hồi: su giong va khac nhau cua thue gia tri gia tang va thue tieu thu dac b

  vậy xuất khẩu khong chịu thuế ttdb?
 6. hanhmc

  hanhmc Gà kinh tế Econ

  Phản hồi: su giong va khac nhau cua thue gia tri gia tang va thue tieu thu dac b

  [FONT=&quot]* Thuế GTGT: [/FONT][FONT=&quot]VAT là loại thuế gián thu điều tiết vào giá trị tăng thêm của hh, dv phái sinh từ sx lưu thông đến tiêu dùng. Loại thuế này do người tiêu dùng hh phải chịu.[/FONT]
  [FONT=&quot]* Thuế TTĐB: [/FONT][FONT=&quot] là loại thuế gián thu đánh vào một số hh dv sxkd thuộc diện TTĐB[/FONT]
  [FONT=&quot]Giữa thuế GTGT và thuế TTĐB có những điểm giống và khác nhau:[/FONT]
  [FONT=&quot]Giống: [/FONT][FONT=&quot]Đề[/FONT][FONT=&quot]u là thu[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] gián thu. [/FONT][FONT=&quot]Đố[/FONT][FONT=&quot]i t[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]ng ch[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]u thu[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] là ng[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]i tiêu dùng cu[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]i cùng s[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n ph[/FONT][FONT=&quot]ẩ[/FONT][FONT=&quot]m [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=&quot]ó[/FONT]
  [FONT=&quot]Khác:[/FONT]
  [FONT=&quot]1. Thu[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] GTGT:[/FONT] [FONT=&quot] Đối tượng chịu thuế là tất cả các hhdv dùng cho sxkd và tiêu dùng[/FONT]
  [FONT=&quot]Thu[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] TT[/FONT][FONT=&quot]Đ[/FONT][FONT=&quot]B: [/FONT] [FONT=&quot]Ch[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] áp d[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]ng [/FONT][FONT=&quot]đố[/FONT][FONT=&quot]i v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i m[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]t s[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot] m[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]t hàng xa x[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] nh[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t [/FONT][FONT=&quot]đị[/FONT][FONT=&quot]nh nào [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=&quot]ó mà nó không có l[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]i cho môi tr[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]ng, s[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]c kh[/FONT][FONT=&quot]ỏ[/FONT][FONT=&quot]e và an ninh xã h[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]i... M[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]c [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=&quot]ích c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a lo[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i thu[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] này là nh[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]m h[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n ch[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] tiêu dùng và [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=&quot]i[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t thu nh[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]p c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a những người có thu nhập cao.
  [/FONT] [FONT=&quot]>>>Nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] v[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]y thì 1 lo[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i hàng hóa d[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]ch v[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot] nào [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=&quot]ó [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=&quot]ã ch[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]u thu[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] TT[/FONT][FONT=&quot]Đ[/FONT][FONT=&quot]B thì ch[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]c ch[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]n ph[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i ch[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]u thu[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] GTGT, nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]ng ch[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]u thu[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] GTGT thì ch[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]a ch[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]c [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=&quot]ã ch[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]u thu[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] TT[/FONT][FONT=&quot]Đ[/FONT][FONT=&quot]B.[/FONT]
  [FONT=&quot]2. thu[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] GTGT [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=&quot]ánh trên t[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] các giai [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=&quot]o[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n t[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT][FONT=&quot] s[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n xu[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t, l[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]u thông [/FONT][FONT=&quot]đế[/FONT][FONT=&quot]n tiêu th[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot] hàng hóa d[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]ch v[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]. T[/FONT][FONT=&quot]ổ[/FONT][FONT=&quot]ng s[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot] thu[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] GTGT c[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot]a t[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] các giai [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=&quot]o[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n chính b[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng s[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot] thu[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] GTGT mà ng[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]i tiêu dùng cu[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]i cùng ph[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i ch[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]u.[/FONT]
  [FONT=&quot] Thu[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] TT[/FONT][FONT=&quot]Đ[/FONT][FONT=&quot]B ch[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=&quot]ánh 1 l[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n vào lúc s[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n xu[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t ra hàng hóa, kinh doanh cung [/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]ng d[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]ch v[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot], ho[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]c nh[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]p kh[/FONT][FONT=&quot]ẩ[/FONT][FONT=&quot]u hàng hóa t[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT][FONT=&quot] n[/FONT][FONT=&quot]ướ[/FONT][FONT=&quot]c ngoài.[/FONT]
  [FONT=&quot]3. Thu[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] GTGT có tính trung l[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]p kinh t[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] cao h[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]n thu[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] TT[/FONT][FONT=&quot]Đ[/FONT][FONT=&quot]B, vì ng[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]i tiêu dùng nào c[/FONT][FONT=&quot]ũ[/FONT][FONT=&quot]ng ph[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=&quot]óng thu[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] GTGT nh[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot] nhau n[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]u cùng tiêu dùng 1 l[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]ng hàng hoá, cho dù thu nh[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]p cao hay th[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]p. Vi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]c [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=&quot]ánh thu[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] GTGT không có m[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]c [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=&quot]ích phân ph[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]i l[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i thu nh[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]p.[/FONT]
  [FONT=&quot]Thu[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] TT[/FONT][FONT=&quot]Đ[/FONT][FONT=&quot]B [/FONT][FONT=&quot]đượ[/FONT][FONT=&quot]c [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=&quot]ánh v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i m[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]c [/FONT][FONT=&quot]đ[/FONT][FONT=&quot]ích [/FONT][FONT=&quot]đị[/FONT][FONT=&quot]nh h[/FONT][FONT=&quot]ướ[/FONT][FONT=&quot]ng tiêu dùng, h[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n ch[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot] tiêu dùng các hàng hóa xa x[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] ho[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]c có tính ch[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t tiêu c[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]c
  mình chỉ biết thế thui, mong là giúp được j đó cho bạn :d
  [/FONT]
  thanhk2a, trinhthuytien and lolem_9x like this.
 7. hongdong80

  hongdong80 Gà kinh tế Econ

  Phản hồi: su giong va khac nhau cua thue gia tri gia tang va thue tieu thu dac b

  Thuế GTGT: [FONT=&quot]VAT là loại thuế gián thu điều tiết vào giá trị tăng thêm của hàng hóa va dịch vụ phát sinh từ SX lưu thông đến tiêu dùng. Loại thuế này do người tiêu dùng hàng hóa phải chịu.[/FONT]
  [FONT=&quot]thuế TTDB:[/FONT][FONT=&quot]là loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa sản xuất kinh doanh thuộc diện TTĐB[/FONT]
  [FONT=&quot][/FONT]
 8. Thanh MƠ

  Thanh MƠ Gà kinh tế Econ

  Phản hồi: su giong va khac nhau cua thue gia tri gia tang va thue tieu thu dac b

  Theo em được biet thi thuế TTDB đánh vao 12 mặt hàng và 6 dịch vụ.hi!
 9. Thanh MƠ

  Thanh MƠ Gà kinh tế Econ

  Phản hồi: su giong va khac nhau cua thue gia tri gia tang va thue tieu thu dac b

  thuế TTDB dánh vào những mạt hàng xa xỉ.
Cùng chủ đề
Diễn đàn Tiêu đề Date
Chính sách và pháp luật So sánh sự giống và khác nhau giữa 4 loại hình doanh nghiệp 11 Thg 2 2010
Chính sách và pháp luật Sự giống và khác nhau giữa chia và tách, hợp nhất và sáp nhập 25 Thg 1 2010
Chính sách và pháp luật Sự khác nhau giữa hoàn thuế và khấu trừ thuế? 2 Thg 6 2013
Chính sách và pháp luật Sự khác nhau giữa cửa hàng và công ty, ưu nhược điểm? 9 Thg 10 2010
Chính sách và pháp luật cac khai niem khac nhau cua thue 4 Thg 3 2010

Chia sẻ trang này